%SPRY; ]> Vzděláním proti krizi
Finanční gramotnost je soubor dovedností a znalostí, které umožňují, díky informovanosti, činit efektivní a zodpovědné rozhodnutí.